Най-важният контролен списък за деня на преместването на дома

Специално създаден контролен списък, който ще ви помогне да организирате и улесните деня на пресяването на дома ви

C контролен списък, ще направите преместване на дома по-гладко

Денят на премемтване на дома може да бъде изключително напрегнат, но с подходящ план и контролен списък, вие можете да го направите значително по-гладко и по-организирано.

В тази статия ще ви представим основния контролен списък, който ще ви помогне да не забравите нищо важно по време на преместването.

 1. Преди деня на преместването.
 2. На деня на преместването.
 3. След деня на преместването.
 4. Заключение.

Преди деня на преместването

 1. Изгответе си план. Планирайте деня на пресяването поне няколко седмици предварително. Определете какво ще ви е необходимо и какви услуги можете да наемете, ако е нужно.
 2. Подгответе вашите документи. Уверете се, че всички документи, свързани с пресяването, са организирани и готови.
 3. Съберете аптечка за първа помощ. Не забравяйте да имате налична аптечка с основни медикаменти и превързочен материал.
Съчетавайки удоволствието с необходимостта - приятели, които се справят с преместването на дома с настроение.

На деня на преместването

 1. Заредете усмивки. Денят на преместването на дома може да бъде натоварен, но позитивното отношение и усмивка винаги помагат.
 2. Стартирайте рано. Не оставяйте всичко за последния момент. Започнете рано с пакетирането и подредете всичко по категории.
 3. Използвайте подходящи кутии. Определете какво ще пакетирате в коя кутия. Поставете тежките предмети долу и поставете бройния материал отгоре.
 4. Етикетирайте кутиите. Напишете съдържанието на всяка кутия на етикет или лепенка, така че да знаете какво има вътре.
 5. Сложете странично важни вещи. Ако имате страховка, ключове или важни документи, ги сложете на страна и ги пренасяйте лично.
 6. Поддържайте свързаност. Дръжте мобилният си телефон зареден и в близост, за да може да се свържете с хората, които помагат с местенето.
Екипът на преместващите се приятели: Истинска подкрепа и смях през целия процес на релокация

След деня на преместването

 1. Проверете вашия нов дом. Преди да пристъпите към пренасянето на мебелите и вещите, направете проверка на новото място.
 2. Подредете битовите уреди. Свържете и проверете дали всички битови уреди работят.
 3. Разпакетирайте внимателно. Разпакетирайте вещите ви веднага, но внимавайте да не се наложи да бъдат пакетирани отново.
 4. Помислете за предстоящите задачи. Не забравяйте да се подготвите за преостаналите задачи след пресяването.
Премествайки се с приятели - моменти, които си струват да се споделят и заснемат.

Заключение

При пакетиранС този контролен списък на ваша страна, вие сте подготвени за успешно и организирано пресяване на дома си.

Не забравяйте да си вземете време за почивка и да се насладите на новото си място!